Winners

Best Asian Drama

< Mr. Sunshine >
 • 2018 - 70 min - 24 ep. - Korean
 • Director : Lee Eung Bok
 • Writer : Kim Eun Sook
 • Starring : Lee Byung Hun, Kim Taeri,Yoo Yeon Seok, Kim Min Jung, Byun Yo Han
< Signal >
 • 2018 - 60 min - 10 ep. - Japanese
 • Director : Akira Uchikata, Kosuke Suzuki
 • Writer : Masaya Ozaki
 • Starring : Kentaro Sakaguchi, Kazuki Kitamura, Michiko Kichise
< The World Between Us >
 • 2019 - 55min - 10 ep. - Mandarin
 • Director : Lin Chun Yang
 • Writer : Lu Shih-yuan
 • Starring : Chia Alyssa, Wen Shengoha, Wu Kang Ren, Chou Tracy, Chen Yuu, Honduras, Tseng Pets, Lin J.C. etc.
< Flying Tiger >
 • 2018 - 45 min - 30 ep. - Cantonese, English
 • Director : Raymond Lee Wai-man, Cha Chuen-yee, Lee Man-long
 • Writer : Raymond Lee Wai-man, Ma Yan, Wang Quiyu
 • Starring : Michael Miu, Bosco Wong, Rong Ng, Eddie Cheung, Michael Wong , Hugo Ng, Oscar Leung etc.
< The Longest Day in Chang'an >
 • 2018 - 45 min - 48 ep. - Mandarin
 • Director : Cao Dun
 • Writer : Cao Dun, Marberionius
 • Starring : Lei Jia Yin, Zhou Yiwei, Xu Ge, Lu Fangsheng, Zhao Wei etc.
< Faculty >
 • Singapore - 2017 - 60 min - 20 ep. - English
< Hormones >
 • Thailand - 2015 - 60 min - 36 ep. - Thai
< Wild Flower >
 • Philippines - 2017 - 60 min - 67 ep. - Filipino, English
< The OJEK Driver >
 • Indonesia - 2015 - 60 min - 1050 ep. - Indonesian
< DOSA >
 • Malaysia - 2018 - 60 min - 8 ep. - Malay
< Life of Quynh >
 • Vietnam - 2018 - 60 min - 28 ep. - Vietnamese
< We Are One >
 • Cambodia - 2017 - 40 min - 26 ep. - Khmer
< POND's >
 • Laos - 2018 - 30 min - 8 ep. - Lao
< The Bungsu Story >
 • Brunei - 2018 - 60 min - Malay, English